Tutaj został zrealizowany projekt grantowy – KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”
III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Miejski Dom Kultury w Kole w 2021 r. wziął udział w pierwszej edycji projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, który został uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wniosek kolskiej instytucji przeszedł procedurę grantową i uzyskał odpowiednią ilość punktów, co poskutkowało przelaniem na konto kwoty 167 400 zł na zakup wyposażenia do prowadzenia działalności online. Wydatkowaliśmy te pieniądze i jesteśmy na etapie rozliczania się z grantodawcą.
Udział MDK-u w projekcie podyktowany był rozwojem sytuacji pandemicznej i poszukiwaniem rozwiązań ułatwiających docieranie do publiczności, która w ograniczonym stopniu mogła korzystać z proponowanej oferty kulturalnej. Dla kolskiej instytucji ważny był również fakt, że zadania realizowane w ramach tego projektu finansowane były w 100% i nie wymagano wkładu własnego. Miejski Dom Kultury w Kole, z powodu obniżonej dotacji podmiotowej, nie ma możliwości startować w programach, w których wymagane jest udokumentowanie posiadanego wkładu własnego.
Sala widowiskowa została doposażona w sprzęt do prowadzenia działalności on-line. To droga prowadząca do nowych odbiorców, w szczególności do osób z niepełnosprawnościami i pochodzących z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszerzony został zasięg i możliwości wzmacniające promocję działalności. Konwersja cyfrowa domów kultury, to projekt, którego celem było nie tylko wyposażenie samorządowych instytucji kultury w sprzęt wspomagający tworzenie oferty w formie cyfrowej lub online, ale też podnoszenie kompetencji kadry i nabywanie przez nią umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań z zakresu edukacji oraz animacji kultury w społeczności lokalnej. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach. Spotykali się z trenerami, reprezentującymi Narodowe Centrum Kultury i dzielącymi się cenną wiedzą z zakresu technologii cyfrowych i ich wykorzystania w przestrzeni instytucji tworzących lokalną kulturę.
Już tworzymy prezentacje on-line i zamierzamy rozwijać te działania. Zapraszamy na nasz kanał youtobe.

 

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu wraz z oprogramowaniem
oraz przeszkolenie pracowników MDK w Kole w zakresie jego obsługi
– Konwersja cyfrowa domów kultury

Zapytanie ofertowe nr 1 SEKCJA MIKSER

Zapytanie ofertowe nr 2 SEKCJA KAMER

Zapytanie ofertowe nr 3 SEKCJA AUDIO

Zapytanie ofertowe nr 4 SEKCJA OŚWIETLENIE

Skip to content